25.09.2017 odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczył Burmistrz Szubina Artur Michalak oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Szubinie Patryk Dzikowski. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w zebraniu uczestniczyło co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania i zebranie mogło podejmować ważne uchwały. Na zebraniu sołtys Łukasz Orchowski poinformował mieszkańców o dotychczasowej realizacji zadań z funduszu sołeckiego na 2017r.,oraz poinformował, że wysokość środków przypadająca sołectwu Szubin-Wieś w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok wynosi 23.952,66 zł.

Mieszkańcy rozpoczęli dyskusję dotyczącą potrzeb sołectwa. Padały propozycje kupna lamp ulicznych, zakupu plandeki do wiaty, grilla murowanego, ślizgawki dla dzieci, przenośnej toalety.

Po rozmowach ustalono następujące przedsięwzięcia:
1. Utwardzenie dróg gminnych ok. 10.000,00
2. Doposażenie jednostki OSP Szubin ok. 1.500,00
3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa ok. 9.000,00
4. Zakup sprzętu na plac zabaw i jego renowacja ok. 3.452,66

W wolnych wnioskach mieszkańcy zwrócili uwagę na pojawiający się problem gromadzenia się wody na ulicy przy betoniarni BASIS. Mieszkańcy jednogłośnie stwierdzili, że jest to uciążliwy problem. Burmistrz Szubina poinformował mieszkańców o zajęciu się tą sprawą. Mieszkańcy ulicy Uroczej zasugerowali aby powstał wniosek wybudowania chodnika prowadzącego z ulicy Uroczej do przystanku autobusowego, ponieważ brak chodnika ogranicza swobodne i bezpieczne dotarcie pieszych (zwłaszcza dzieci) do przystanku autobusowego.powrót do poprzedniej strony